BALANSGRUPPEN

BALANSGRUPPEN

BALANSGRUPPEN

Hej, vi är Balansgruppen och vi arbetar med Övergreppsspecifika insatser som syftar till att hjälpa barn och unga med sexuella beteendeproblem och trauma. Insatserna omfattar även omsorgspersoner. Arbetet är evidensbaserat vilket innebär att man väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och klinisk erfarenhet.