Balansgruppen arbetar med behandling, handledning och utbildning utifrån våra specialistkompetenser.
Vi arbetar med unga, vuxna och familjer i öppenvård, HVB samt familjehemsvård.
Vi utbildar och handleder även professionella som möter målgrupperna. 

ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER

Balansgruppen arbetar med behandling, handledning och utbildning utifrån våra specialistkompetenser. Vi arbetar med unga, vuxna samt familjer i öppenvård, HVB och familjehemsvård. Vi utbildar och handleder även professionella som möter målgrupperna. 

ÖVERGREPPSSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

KULTURSPECIFIKA INSATSER

LÄS MER

FAMILJEHEM

LÄS MER